پیگیری وضعیت سفارش
 
در هر مرحله ، برای اطلاع از وضعیت سفارش ، پیامک هایی از سایت زودیکا برای شما ارسال می شود. همچنین از راه لوگوی آبی رنگ پایین سایت سمت راست می توانید با پشتیبان زودیکا در ارتباط باشید.